فلز کانال مایکروسافت تریلر بازی بازی Crackdown 3

فلز: کانال مایکروسافت تریلر بازی بازی Crackdown 3

گت بلاگز اخبار اجتماعی حداکثر مبلغ بیمه فوت ۵۰۰ میلیون تومان شد

از ابتدای سال 97حداکثر مبلغ بیمه جهت خطر فوت در یک یا چند بیمه نامه عمر انفرادی صادره به وسیله یک یا چند شرکت بیمه جهت یک بیمه شده، پنج میلیارد ریال در نظر گرفت

حداکثر مبلغ بیمه فوت ۵۰۰ میلیون تومان شد

حداکثر مبلغ بیمه فوت ۵۰۰ میلیون تومان شد

عبارات مهم : مرکزی

از ابتدای سال 97حداکثر مبلغ بیمه جهت خطر فوت در یک یا چند بیمه نامه عمر انفرادی صادره به وسیله یک یا چند شرکت بیمه جهت یک بیمه شده، پنج میلیارد ریال در نظر گرفته می شود.

بر اساس بخشنامه مدیر کل بیمه مرکزی، حداکثر مبلغ بیمه جهت خطر فوت جهت یک بیمه شده است در سال آینده ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه مدیر کل بیمه مرکزی، در اجرای ماده 7 ایین نامه های بیمه های زندگی و مستمری از ابتدای سال 97حداکثر مبلغ بیمه جهت خطر فوت در یک یا چند بیمه نامه عمر انفرادی صادره به وسیله یک یا چند شرکت بیمه جهت یک بیمه شده، پنج میلیارد ریال در نظر گرفته می شود.

حداکثر مبلغ بیمه فوت ۵۰۰ میلیون تومان شد

واژه های کلیدی: مرکزی | میلیون | اخبار اجتماعی

حداکثر مبلغ بیمه فوت ۵۰۰ میلیون تومان شد

حداکثر مبلغ بیمه فوت ۵۰۰ میلیون تومان شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz